​​Telefon: 75 82 34 66

​E-mail: brummersvej@vejle.dk

Forventninger og krav til den studerende

Inden du siger ja til at være i praktik på Brummersvej, er der nogle ting, du skal kunne sige ja til

 • Du skal være rollemodel for stedets børn/unge
 • Du skal være psykisk/fysisk robust
 • Du skal være moden
 • Du er ansvarlig
 • Du er lyttende og er parat til at lære
 • At du vil arbejde med dig selv og deltage aktiv i supervision, personalemøder og personaletræning
 • Er samarbejdsvillig og fleksibel
 • At du har læst Brummersvejs målsætning via hjemmesiden
 • Du er ansvarlig for egen læring
 • Du er en del af normeringen
 • Du indgår i arbejdsplanen med skiftende arbejdstider.
 • Du har kørekort til bil, og er tryg ved at køre.
 • Du skal arbejde nytårsaften sammen med en fast personale


Inden praktikken starter…

 • Før praktik start indkaldes der til møde, samt en rundvisning på Brummersvej.
 • På praktikmødet vil vi gerne høre om dig og dine forventninger til praktikken:
  • Praktikvejleder og ledelse vil deltage til mødet.
  • Arbejdsplan udleveres og gennemgås.
  • Formularer udfyldes til indhentelse af straffe og børneattest.
  • Der aftales hvilken dag, du skal starte.

På Brummersvej tager vi det alvorligt, at din praktik er et udviklingsforløb. For at kunne støtte dig bedst muligt i dine arbejdspunkter, gerne have tidligere praktik udtalelser sendt inden praktikkens start.

Vi tilbyder den studerende:
En praktik der kan kvalificere den studerende til at arbejde med børn/unge som har brug for hjælp til at løse sociale problemer og støtte til udvikling i positiv retning.

En institution, der vil prioritere uddannelse højt og som ser muligheder frem for begrænsninger.

At det er ALLES ansvar, at den studerende får en god praktik. På Brummersvej er der altid én praktikvejleder til den studerende.
Praktikvejlederen har til opgave: At introducere og supervisere og vejlede den studerende.

Faste vejledningstimer. Det forventes at den studerende er meget aktiv omkring disse møder, såvel omkring indhold som planlægning.

Kriterier for 2. praktik:
På Brummersvej får du en faglig viden på et pædagogisk specialområde.
Du kommer derved til at arbejde med både din faglige og personlige udvikling.

Arbejdet kræver involvering og stiller krav til din personlige livserfaring. Vi tilstræber som praktiksted at finde en god balance, hvor vi tilgodeser den studerende som studerende og kollega​

​Vi har på baggrund af studieordningen og Brummersvejs målsætning nedskrevet følgende kriterier.

 • Du laver observationer/iagttagelser af børnene/ de unge og dagligdagen, som tages op til vejledningstimerne.
 • Stiller spørgsmål til vores handlinger/beslutninger.
 • Arbejder med dokumentation eks. via dagbøger, synliggøre det pædagogiske arbejde.
 • Iagttagelser/situationer og dagbogsnotater tages op på personalemøder og vejledning ”ser vi det samme”.
 • Synliggøre dine mål overfor det øvrige personale – så alle har mulighed for at støtte op om arbejdspunkterne.
 • Du anvender og handler på de iagttagelser, du har gjort.
 • Planlægger et pædagogisk forløb og synliggøre det i personalegruppen.
 • At du er aktiv til vores personalemøder/supervision/personaletræning.
 • Du er ansvarlig for din egen uddannelse.
 • Du bliver evalueret på fælles personale møde.


Kriterier for 3. praktik
På Brummersvej får du en faglig viden på et pædagogisk specialområde.
Du kommer derved til at arbejde med både din faglige og personlige udvikling.
Arbejdet kræver involvering og stiller krav til din personlige livserfaring. Vi tilstræber som praktiksted at finde en god balance, hvor vi tilgodeser den studerende som studerende og kollega.
Vi har på baggrund af seminariets retningslinjer og Brummersvejs målsætning nedskrevet følgende kriterier.

 • Du er kritisk i dine observationer. Reflektere og derved få ny faglig og personlig indsigt.
 • Komme med løsningsforslag til diskussioner og konflikter her og nu.
 • Kan give en pædagogisk begrundelse for handling, ud fra eget værdigrundlag, faglig viden og indsigt.
 • Tage ansvar for at de ting, du er involveret i afsluttes eller videregives/formidles videre.
 • Synliggøre dine mål overfor det øvrige personale – så alle har mulighed for at støtte op om arbejdspunkterne.
 • Du fremlægger det pædagogiske arbejde for personale gruppen såsom praktikopgaven m.m.
 • At du er aktiv til vores gruppemøder / personalemøder / supervision / personaletræning.
 • Du er ansvarlig for din egen uddannelse.
 • Du bliver evalueret på fælles personale møde.


Seminariets retningslinjer indeholder progressive krav og forventninger til praktikken. Ved slutningen af praktikperioden foretages der en vurdering af den studerendes faglige og personlige læring i den aktuelle praktikperiode.
Opfylder den studerende ikke de nævnte kriterier eller på anden måde har det svært i det pædagogiske miljø på børne- ungdoms pensionen Brummersvej, vil vejlederen i samråd med den studerende diskutere, hvordan dette kan løses. Samtidig orienteres praktiksupervisoren på seminariet og der udarbejdes en handleplan.

Den studerende indgår i vagtplanen, der kører i 6 ugers rul. Den studerende skal forvente, at arbejde hver anden weekend. Vagterne er placeret primært aften og weekend.

Relevant litteratur:

 • ”omsorgssvigt er alles ansvar” Killen, Kari
 • ”Relationskompetence” Juul, Jesper
 • ”Mit mellemnavn er vrede” Andersen, Lisbeth Zorning

​Har du spørgsmål så kontakt os her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt